————— VOLZET: inschrijven is niet meer mogelijk ——————————————

Inleiding

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert het KIK in samenwerking met het WTCB een studiedag over materiaaltechnisch onderzoek binnen de conservatie en restauratie van bouwkundig erfgoed.

Deze studiedag richt zich tot architecten, aannemers, conservators-restaurateurs, archeologen en overheidsdiensten bevoegd in de monumentenzorg zoals Onroerend Erfgoed, Monumentenwacht, Agence wallonne du Patrimoine, Directie Monumenten en Landschappen (Brussel), Regie der Gebouwen, …

De doelstelling van deze studiedag is om de onderzoeksdomeinen van het KIK en het WTCB toe te lichten aan alle betrokken partijen binnen de conservatie-restauratiepraktijk van natuursteen, baksteen, kunststeen, mortel, bepleistering, hout, metaal en beschermings- of afwerkingslagen als onderdeel van bouwkundig erfgoed.

In een reeks presentaties, gegeven in het Nederland of het Frans, worden door middel van casestudy’s de verschillende analysemogelijkheden en de daaruit volgende voorgestelde adviezen geïllustreerd.

De studiedag uiteraard ook de gelegenheid bij uitstek om onderzoeksmogelijkheden te bespreken.

Onderwerpen

Materiaaltechnisch onderzoek in functie van:

– de identificatie van materialen zoals natuursteen, afwerkingslagen, mortels, zouten, hout …

– de datering van hout, mortels, …

– de identificatie van schadefenomenen.

– de evaluatie van specifieke conservatie-restauratiebehandelingen, zoals consolidatiebehandelingen, ontzoutingsmethodes, keuze van herstelmortels, …

– de bepaling van mogelijke preventieve maatregelen, monitoring, …

Kostprijs en inschrijving

Het aantal deelnemers is beperkt tot 100, inschrijven kan tot en met 28 september 2018. Dit kan via de bovenstaande registratielink. De inschrijving is pas volledig na ontvangst van de kostprijs van € 35,-.