Studiedag  

RE-ORG België – Avonturen in depotorganisatie

22 maart 2018, KIK, Brussel

13 gereorganiseerde Belgische depots in twee jaar tijd!

 

Waarom RE-ORG en RE-ORG België?

Waarom RE-ORG ?

Het beheer van het depot is een van de grote uitdagingen voor musea. Door overvolle depots en slechte bewaaromstandigheden zijn 60% van de collecties wereldwijd bedreigd (ICCROM Survey 2010). Hierdoor kunnen musea de bescherming van hun collecties niet verzekeren. Als het depot niet goed georganiseerd is, zijn collecties niet langer toegankelijk. De waarde en het potentieel gebruik van de collectie, ten bate van het publiek, wordt dus bedreigd.

Om de vele kleine en middelgrote musea die hiermee kampen te ondersteunen, creëerde het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) in samenwerking met UNESCO de “step-by-step“ methodologie RE-ORG.

De focus ligt niet op het plannen en bouwen van nieuwe depots, maar op verbeteringen aan de bestaande ruimtes.

RE-ORG tracht om een nieuwe generatie van actoren in de reorganisatie van depotruimtes te vormen, te inspireren en met elkaar in contact te brengen.

De methode werd reeds in meerdere landen ter wereld met succes toegepast, waardoor ze verder ontwikkeld werd vanuit praktijkervaringen op het terrein: Canada, China, Indië, Servië, Kroatië, Italië, Nigeria, Chili en België.

Waarom RE-ORG België?

Sinds 2013 is het ICCROM op zoek naar partners om het programma op een nationale schaal te ontwikkelen. In deze context werd het KIK voor België als coördinator voor het pilootproject aangesteld.

Het doel is om op Belgisch nationaal niveau vijtien teams van minstens twee RE-ORG experten op te leiden die in staat zijn om:

– met succes een depot te reorganiseren aan de hand van de RE-ORG methode

– de staat van andere museumdepots te analyseren en nieuwe in-house actieplannen voor te bereiden en te implementeren

– andere professionals op te leiden en dus aanbevelingen te doen voor externe instellingen

– verschillende doelgroepen te sensibiliseren (pers, beleidsmensen,…) voor de problemen van depotcollecties op een institutioneel, lokaal en nationaal niveau

Tijdens het eerste jaar (FASE 1) werden 16 museumprofessionals opgeleid via een workshop en de reorganisatie van de 8 “thuisdepots”. Zij hielpen op hun beurt met het opleiden van 14 andere museumprofessionals (FASE 2). Zeven bijkomende Belgische depots werden dus onder de loep genomen en – bijna allemaal – gereorganiseerd.

FASE 1 van RE-ORG Belgium liep van oktober 2015 tot september 2016 (workshop van 2 weken in de KMKG, reorganisatie van het “thuisdepot”, afsluiting tijdens het eerste internationale RE-ORG Seminarie in de KMKG).

FASE 2 van RE-ORG Belgium startte in oktober 2016 en eindigt in maart 2018 met de eerste Belgische RE-ORG studiedag.

Tijdens deze Belgische RE-ORG studiedag RE-ORG België – Avonturen in deportorganisatie zullen de nieuwe lichting Belgische RE-ORG experten de reorganisatie van hun depot uit de doeken doen. Sommige RE-ORG collega’s uit het eerste jaar zullen de voelbare effecten van de reorganisatie van hun depot belichten.

De taal van het congres is de taal van de sprekers (Nederlands of Frans). De PowerPoint presentaties zullen in het Engels zijn.

 

Coördinatie door:

Marjolijn Debulpaep, cel preventieve conservering

In samenwerking met alle musea die deelnemen aan RE-ORG België en ICCROM:

      

http://org.kikirpa.be/RE-ORGBelgium2015/index.php?lang=nl