De eyecatchers van het Rubenshuis, de portiek en het tuinpaviljoen, zijn terug zichtbaar voor het grote publiek. Na anderhalf jaar is de restauratie in maart 2019 voltooid. Dankzij een combinatie van conserverende en beschermende maatregelen schitteren portiek en tuinpaviljoen opnieuw en komen de gebeeldhouwde details na een minutieuze behandeling tot hun recht. Op dinsdag 10 september 2019 organiseert het KIK in samenwerking met het Rubenshuis een colloquium over de restauratie van de portiek en het tuinpaviljoen. 

Portiek en paviljoen, gelegen op de barokke zichtas vanaf de inkompoort, zijn de enige uit de 17de eeuw overgeleverde bouwwerken op de site waarvan het ontwerp aan Rubens kan worden toegeschreven. Het zijn zeer persoonlijke getuigen van Rubens’ rijke architecturaal vocabularium, zijn humanisme en klassieke kennis. Het zijn tevens de enige resterende architecturale interventies van Rubens. Niettegenstaande dat de rest van het Rubenshuis een 20ste-eeuwse evocatie is op basis van de Harrewijn gravures uit 1684 en 1692, wordt dit stadspaleis vandaag door de bezoekers als een historische eenheid ervaren. Portiek en paviljoen maken vandaag dan ook deel uit van de hedendaagse totaalbeleving van museum en museumtuin.

Met respect voor hun historische gelaagdheid werden portiek en tuinpaviljoen vanuit deze context gerestaureerd. Het colloquium belicht de conceptvisie voor de conservatie van beide collectiestukken en de keuzes die gaandeweg werden gemaakt. De iconografische en historische context van portiek en tuinpaviljoen, alsook de materiaaltechnische beperkingen, opgelegd door zo’n 400 jaar geschiedenis van blootstelling aan weersinvloeden en interventies, werden echter nooit uit het oog verloren. De ontwikkelde restauratievisie vertrok dan ook vanuit het behoud van de historische materialiteit binnen de context van de wederopbouw van het Rubenshuis door stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke in de periode 1939-46. Het behoud van de natuursteenpresentatie volgens het beeld dat Van Averbeke heeft nagelaten is bij gebrek aan relevante informatie over de 17de eeuwse afwerking, op basis van de hedendaagse gebouwde context en omwille van de aanwezige lacunes in de architectuur verdedigbaar.

Kostprijs en inschrijving
Het aantal deelnemers is beperkt tot 120. Inschrijving is verplicht en is mogelijk tot en met 6 september 2019 of tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Inschrijven kan via het registratieformulier. De deelnameprijs voor het colloquium bedraagt 120,- euro (80,- euro voor studenten).